مهمترین دغدغه ها درباره ی دولت روحانی

 

 

فکر می کنید مهمترین دغدغه های در باره دولت آقای روحانی کدامند؟

بعد از روی کار آمدن دولت اعتدال به طور طبیعی دغدغه بسیاری در اذهان نیروهای ارزشی شکل گرفته که جای کنکاش و بررسی ان وجود دارد:

1-در باره توانمندیهای فردی و مدیریتی شخص رییس جمهور است آن هم با توجه به این که ایشان تا کنون مسئولیت اجرایی آن چنانی نداشته است. در خبرها بود که آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفتند شورای نگهبان هم همین دغدغه را داشت و بنا نداشت که وی را تایید نماید اما پس از رای زنی با بزرگان نظام این سوء تفاهم بر طرف شد.

2-در باره سیاست خارجی نیز با توجه به سوابق اقای روحانی دغدغه هایی وجود دارد ولی تاکنون مواضع رسمی ایشان  دقیق و محکم و کمترین زاویه با مواضع نظام را داشته است . از طرفی رهبری نظام به دقت مراقب است که کشور شیعه اثنی عشری به عقب برنگردد.

3- دغدغه های جدی دیگری هم در باره سایر مواضع اقای روحانی وجود دارد که بحق باید گفت بجز موضع ایشان در باره فتنه (که موضع درستی نیست !!!) سایر مواضع ایشان بسیار عالی است.

4- در باره آینده اصولگرایی و میزان قرابت ایشان با این طرز فکر به نظر می رسد اصولگرایان نباید امیدی به وی داشته باشند البته همین که سخت گیری آقای روحانی نسبت به اصولگرایان همانند اصلاح طلبان نیست باید سپاس خدا را به جای آورد. اصولگرایان باید بدانند که خود کرده را تدبیر نیست!

5- در باره اطرافیان آقای روحانی و میدان دار شدن افراد مساله دار در این دولت و طلبکار شدن این افراد از نظام کشور و نوع تعامل رییس جمهور باآنان باید صبر و تحمل و تامل کرد. هرچند اصرار ایشان به حضور خاتمی در مراسم تنفیذ و تحلیف و حضور خانواده هاشمی در مراسم تحلیف سیگنالهای خوبی را منعکس نمی کند !

6- در باره توانمندی کابینه اقای روحانی در اداره کشور با وجود مشکلات فراوان هم دغدغه هایی وجود دارد که شواهد موجود حکایت از موفقیت آنان را دارد؛ الف :اگر درست کار نکنند و رضایت مردم را جلب نکنند دوره دومی وجود نخواهد داشت و مردم دیگر رای نخواهند داد. ب: بسیاری از زیر ساختهای علمی و اقتصادی کشور در دولتهای نهم و دهم آماده شده است پس کار این دولت آسان ترخواهد بود. ج:نفوذ این دولت در بازار التهابات را کمتر خواهد کرد.د: نفوذ بین المللی این دولت مشکلات جهانی را کمتر خواهد کرد. ه: نخبگان دانشگاهی از نظر فکری تمایل بیشتر یه این گروه دارند در نتیجه همکاری بیشتر خواهند داشت.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید