راه دستیابی به حجت شرعی در انتخابات

چگونه به یک حجت شرعی دست پیدا کنیم ؟

بنیان رأی و انتخاب در نظام مردم سالاری دینی بر داشتن «حجت شرعی» بنا نهاده شده است. برای شناخت و تشخیص گزینه اصلح و رأی دادن به وی باید حجت شرعی داشت و مبتنی بر معیارهای ناصواب و یا عدم شناخت و تحقیق و تنها مبتنی بر ظواهر و احساسات و فارغ از معیارهای غیرعقلی عمل ننمود. از این رو رهبر معظم انقلاب اسلامی با صراحت می فرمایند: «باید بگردید، بین خودتان و خدا حجت پیدا کنید؛ یعنی بتوانید از راهی بروید که اگر خدای متعال پرسید شما به چه دلیل به این فرد رأی دادید، بتوانید بگویید به این دلیل. بین خودتان و خدا، دلیل و حجتی فراهم کنید و بعد با خیال راحت بروید رأی بدهید.»(13/2/67)

آنچه می تواند یک انتخاب را به حجتی شرعی بدل کند، تصمیم گیری مبتنی بر ضوابط شرعی و با محوریت عقلانیت است. به واقع اگر کسی مبتنی بر ضوابط شرعی در بررسی افراد عمل کرد و در تشخیص این ضوابط با افراد با محوریت عقل عمل نمود و عواطف و احساسات و حب و بغض ها و منافع و تعلقات دیگر را کنار گذاشت، می توان گفت که انتخابی در طراز حجت شرعی انجام داده است. مسیر فوق از دو طریق حاصل می شود:

راه اصلی و اولین گام در این مسیر آن است که فرد خود به تحقیق و تفحص به یقین برسد. در این مسیر باید به سه نکته توجه شود: 1- معیار و ملاک های انتخاب اصلح را پیش روی خود داشته باشد، 2- از افراد حاضر در صحنه حداقل شناختی اجمالی داشته باشد، 3- کارنامه افراد را بر معیارها و ملاک ها ارجاع داده و به افراد نمره داده شود.

با تحقق این سه گام طبیعی است که شناختی برای فرد حاصل می شود که می تواند معیار عمل و انتخاب وی قرار گیرد.

دومین گام زمانی است که فرد خود به تنهایی توان و علم لازم برای شناخت را ندارد. در اینجاست که زمینه برای رجوع به کارشناسان و مشورت گیری از ایشان فراهم آمده است. طبیعی است که حجت در شرع در این زمینه از طریق رجوع به افراد امین و صاحب صلاحیت فردی حاصل می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی به این مسئله تأکید داشتند که: «اگر می توانید، تشخیص بدهید؛ اگر نمی شناسید، از دیگری که می تواند امین باشد، سوال کنید.»(82/2/08)

با وجود این دو راه، دیگر زمینه ای برای سرگردانی و سردرگمی افراد در مسیر انتخاب باقی نخواهد ماند و رأی دهندگان حتی اگر در این مسیر هم دچار اشتباه هم شوند مأجور خواهند بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اقشار مختلف مردم در تاریخ (52/2/29) نیز با صراحت به این مسئله اشاره داشتند و فرمودند: «شورای محترم نگهبان، خب مردمانی پرهیزکار، متقی و آگاهند؛ طبق قانون تشخیصی می دهند و عده ای به عنوان افرادی که صالحند، معرفی می شوند؛ من و شما باید نگاه کنیم، ببینیم در بین این صالح ها کدام صالح ترند، کدام بیشتر به درد مردم می خورند، کدام بیشتر می توانند این بار سنگین را بر دوش بکشند و با امانت کامل این راه را ادامه دهند و پیش ببرند؛ این را باید من و شما نگاه کنیم، ببینیم، بشناسیم. از افرادی که ممکن است ما را هدایت کنند، راهنمایی کنند، کمک بخواهیم؛ بالاخره خودمان را به حجت شرعی برسانیم. اگر انسان بر طبق حجت شرعی کار کرد، چنانچه بعداً غلط هم از آب دربیاید، باز سرفراز است، می گوید من تکلیفم را عمل کردم؛ اما اگر بر طبق حجت شرعی عمل نکنیم، بعد خطا از آب دربیاید، خودمان را ملامت خواهیم کرد؛ عذری نداریم، حجتی نداریم

/ 0 نظر / 12 بازدید